Zo leest u uw recept

Zo leest u het recept of voorschrift voor uw contactlenzen.

Let op! Recepten voor brillen kunt u niet zonder meer gebruiken voor contactlenzen. Ga vooral niet experimenteren, dat kost u alleen maar tijd, geld en ergernis omdat uw zicht er niet beter op wordt.

Heeft u nog nooit contactlenzen gedragen, ga dan eerst naar de opticien. Laat uw ogen controleren en vraag om een oogmeting specifiek voor contactlenzen. De Opticien is de aangewezen persoon om u goed op weg te helpen met het gebruik en onderhoud van contactlenzen!

Een recept voor contactlenzen bestaat uit het merk van de contactlens en de specificaties van het recept. Per merk kunnen lenzen specifieke eigenschappen hebben die essentieel zijn voor dat type contactlens, daarom maakt het merk van de contactlens meestal deel uit van het recept.

Op de meeste recepten of verpakkingen van contactlenzen worden namen en/of afkortingen gebruikt zoals hieronder is beschreven. Dit kan echter per recept, verpakking of merk afwijken. Als u niet zeker bent, of vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Rechteroog

Op uw recept staat: 'rechts' of 'OD' of 'O.D.' of 'RO'

De gegevens voor het rechteroog ('oculus dexter' in het Latijn).

Deze afkorting vindt u meestal voorafgaand aan de recept gegevens op de betreffende rij of kolom van uw recept.

Linkeroog

Op uw recept staat: 'links', of 'OS' of 'O.S.' of 'LO'

De gegevens voor het linkeroog ('oculus sinister' in het Latijn).

Deze afkorting vindt u meestal voorafgaand aan de receptgegevens op de betreffende rij of kolom van uw recept.

Beide ogen

Op de verpakking staat: 'OU' of 'O.U.'

De gegevens voor beide ogen ('ocular uniter' in het Latijn).

Het kan voorkomen dat u voor beide ogen hetzelfde recept heeft, in dat geval is het mogelijk dat er 'OU' op uw recept staat in plaats van 'OD' en 'OS'.

Sterkte

Op uw recept staat: 'Sphere' of 'SPH' of 'Power'.

Op de verpakking staat: 'PWR' of 'SPH'

Deze waarde is de 'Sterkte' van uw lens, soms ook aangegeven met 'sphere', of 'power'.

De sterkte van uw lens wordt gemeten in dioptrie (D).

Het bereik van de sterktes ligt meestal tussen de -10 en +10, maar kan bij sommige contactlenzen oplopen tot -20 tot +20. De reeks loopt meestal in stappen van 0.25 of 0.5.

Myopia, Hyperopia en Presbyopia

Voor myopia (bijziendheid) wordt de sterkte van de lens voorafgegaan door een minus teken (-).

Voor hyperopia (verziendheid) of presbyopia (ouderdomsverziendheid) wordt de sterkte van de lens voorafgegaan door een plus teken (+).

Basiscurve

Op uw recept staat: 'Basiscurve' of 'curve' of 'basis' of ‘radius’.

Op de verpakking staat: 'BC'

Deze waarde is de 'basiscurve' ofwel 'kromming' van de lens en geeft de pasvorm aan.

De basiscurve wordt aangegeven in millimeters en ligt meestal tussen de 8mm en 10mm.

Slechts zelden wordt het nog aangegeven met een waarde als 'plat', 'gemiddeld' of 'bol'.

Diameter

Op uw recept staat: 'Diameter' of 'DIA'

Op de verpakking staat: 'DIA'

Deze waarde meet de doorsnede van de contactlens.

De diameter wordt aangegeven in millimeters en ligt meestal tussen de 13mm en 15mm.

Additie

Op uw recept staat: 'Additie' of 'add'

Op de verpakking staat: 'ADD'

Deze waarde meet de additie voor bifocale of multifocale lenzen om ook van dichtbij scherp te kunnen zien.

De additie van de lens wordt altijd voorafgegaan door het plus teken (+).

De waarden van de additie lopen van +1 tot +4 in stappen van 0.5.

Ook worden de waarden ze vaak geduid met LOW, MED, of HIGH

Cilinder

Op uw recept staat: 'Cylinder' of 'CYL'

Op de verpakking staat: 'CYL'

Deze waarde geeft aan in welke mate de lens compenseert voor astigmatisme.

De cilinder van uw lens wordt net als de sterkte gemeten in dioptrie (D).

De cilinder van de lens is altijd een negatieve waarde en wordt voorafgegaan met het minus teken (-).

De reeks waarden loopt meestal van -0.75 tot -3.75, in stappen van 0.5.

As

Op uw recept staat: 'As' of 'Axis' of 'Ax'

Op de verpakking staat: 'Axis' of 'AX' of 'X'

Deze waarde geeft bij astigmatisme aan wat de oriëntatie van de lens op het oog is, zodat de compensatie van de 'cilinder' op de juiste plek op het oog terecht komt.

De as wordt gemeten in graden en de waarde kan liggen tussen de 0 en 180. Meestal in stappen van 10 graden, maar in enkele gevallen zijn die stappen groter of zijn er enkele standaardwaarden.

De as wordt meestal aangegeven met 3 cijfers, 70 graden wordt dan '070' en vaak staat er ook  een 'x' teken voor.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

klarna ideal paypal visa mastercard